Cele Projektu i planowane efekty

Cel główny Projektu

wyposażenie 225 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w kompetencje do ubiegania się o zamówienia publiczne na terenie Polski, przez kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze 450 przedsiębiorców i pracowników z tych przedsiębiorstw.

Cel projektu zakłada nabycie kompetencji przez pracowników/właścicieli w wyniku udziału w szkoleniach i sesjach z doradcą w obszarze pozwalającym na zdobycie przewagi na rynku – zamówieniach publicznych. Posiadanie wyszkolonej w tym zakresie kadry pozwoli przedsiębiorstwom na ubieganie się o zlecenia z segmentu rynku dotychczas dla nich niedostępnego oraz wyrównania szans w stosunku do innych graczy już na tym rynku obecnych.

Założone główne rezultaty Projektu

  • 205 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których przedstawiciele nabyli wiedzę w zakresie zamówień publicznych
  • 405 osób z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw podniesie swoje kompetencje w zakresie zamówień publicznych

Główne zadania Projektu

  • Identyfikacja i rekrutacja 450 uczestników z 225 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
  • Zorganizowanie 30 szkoleń z zamówień publicznych – ścieżka 1
  • Dostarczenie doradztwa poszkoleniowego – ścieżka 1
  • Uruchomienie punków konsultacyjnych i dostarczenie doradztwa dla przedsiębiorstw biorących udział w postępowaniach o zamówienia publiczne – ścieżka 2