Etapy działań projektowych

  1. Identyfikacja i rekrutacja 450 uczestników z 225 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

 Ścieżka 1

  1. Przygotowanie i przeprowadzenie 30 szkoleń z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce. Szkolenia w formule 2 x 2 dni, podzielone na 2-dniowe szkolenia teoretyczne i 2-dniowe warsztaty praktyczne.
  2. Dostarczenie każdemu z uczestniczących w projekcie przedsiębiorstw 8h doradztwa poszkoleniowego.

Ścieżka 2

  1. Dostarczenie w ramach 3 punktów konsultacyjnych 1 200 h doradztwa dla przedsiębiorstw biorących udział w postępowaniach o zamówienia publiczne.